Dear 16-year old me

Det går inte att upprepa detta tillräckligt, ta hand om er. Innan det är för sent. Använd solskydd.

I can’t talk about this enough, it’s so important. Use sunprotetction, take care of yourselves, before it’s to late.